TİCARET HUKUKU

ekibimiz

Baysal Hukuk Bürosu ticari faaliyetlerde atılan her adımın hukuken bir sonuç doğurduğunun bilincinde olarak müvekkillerine bu alanda danışmanlık hizmeti vermektedir. Büromuz şirketlerin kurulması, işletilmesi, feshedilmesi, genel kurul ve yönetim kurullarının toplanması, birleşme, devralma, şubelere ilişkin tüm hukuki faaliyetler, acenteler, ortaklıklar gibi konulara ilişkin süreçlerin hukuka uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve/veya bu işlemlerden doğan sorunlara cevap bulmakta ve ayrıca ticari ilişkilerden doğan davaların takibini sağlamaktadır.

Hukuk Büromuz ayrıca müvekkil şirketlerin birleşme ve devralma hamleleri hakkında hukuki risk analizi hizmeti vermekte olup; bu kapsamda verilerin korunması ve saklanması ile haksız rekabete ilişkin ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkları müvekkillerinin talepleri doğrultusunda çözmektedir.

Ticari Sözleşme Hukuku

Günlük hayatta atılan her adımdan, geniş kapsamlı projelerin yürütülmesine kadar, sözleşmeler ticari hayatın kaçınılmaz bir parçası halindedir. Kurucumuz Burçak Baysal Atalay, bugüne kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirketle uzun dönem çalışma fırsatı bulmuş, bu sayede her tip sözleşmenin hazırlanması, yorumlanması, geliştirilmesi, güncellenmesi veya sona erdirilmesi gibi birçok konuda uzmanlaşmıştır. Bu sayede sözleşmeler hukuku alanındaki bilgi ve tecrübesini pratiğe dökerek müvekkillerinin hukuki uyuşmazlıklarına farklı bakış açıları getirebilmektedir. Özellikle gelişmekte olan sektörler ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda farklı şekillerde ortaya çıkan karma sözleşmeler hazırlanmasında yenilikçi çözümler sunabilmektedir.

Baysal Hukuk Bürosu hisse devri, franchising, leasing, acenta, distribütörlük sözleşmeleri gibi ticari sözleşmelerin hazırlanması ve uygulanması hususunda gerekli tüm bilgi ve birikime sahip olup müvekkillerine büyük bir özen ve dikkatle hukuki danışmanlık hizmet vermektedir. Büromuz ticari sözleşmelerin akdedilmesi konusunda öncelikle imza öncesi yapılacak müzakereler ve ön hazırlık süreçlerini dikkatle takip etmektedir.

Büromuz Tarafından Hazırlanan Başlıca Sözleşmeler;

  • Franchise Sözleşmeleri
  • Acenta Sözleşmeleri
  • İnşaat Sözleşmeleri
  • Kredi Sözleşmeleri
  • Ortaklık Sözleşmeleri
  • Mal Alımı Sözleşmeleri
  • Lisans Sözleşmeleri
  • İş Sözleşmeleri
  • Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri

Hukuk Büromuz müvekkillerinin tarafı olduğu sözleşmeleri, yine onların çıkarlarını koruyacak şekilde ayrıca tekrardan düzenleyebilmekte ve değişiklik önerileri getirerek daha verimli akitler kurulmasını sağlamaktadır.

Rekabet Hukuku

Ticari şirket ve ortaklıklara rekabet hukuku çerçevesinde de hizmet vermekte olan Büromuz, bu kapsamda hem önleyici hukuk hizmeti ile müvekkillerinin ticari işlem ve faaliyetlerinin rekabet hukukuna uygunluğuna ilişkin danışmanlık hizmeti vermekte hem de rekabete aykırılık nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında şirketlere yardımcı olmaktadır. Özellikle şirketlerin fikri mülkiyetindeki ürün ve reklamların haksız kullanılması ve ticari etiğe uygun olmayan suiniyetle gerçekleştirilen haksız ekonomik kazançların engellenmesi amacıyla yargıya taşınan uyuşmazlıkların takibi ve yürütülmesine yönelik olarak hızlı ve çözüm odaklı çalışmaktadır.

Ticaret Hukuku konusunda danışmanlık ve avukatlık desteği almak için BAYSAL HUKUK‘la iletişime geçebilirsiniz.

baysal hukuk
Yazar:

Baysal Hukuk Bürosu

Baysal Hukuk Bürosu Av. Burçak Baysal Atalay tarafından İstanbul Mecidiyeköy’de kurulduğu günden bu yana hukukun üstünlüğü ilkesi sınırları içerisinde müvekkillerine hukuki destek vermekte ve müvekkilleri ile olan ilişkilerinde güven, saygı, eşitlik ve nezaket ilkelerini ön planda tutmaktır.