SİGORTA VE TAZMİNAT HUKUKU

Baysal Hukuk Bürosu sigortalılar ile sigorta şirketleri arasındaki uyuşmazlıkların çözümü, trafik kazası, yangın, deprem vb. maddi olgulara dayalı durumlarda hak kazanılan sigorta ücretlerinin tazmini gibi konularda her türlü hukuki desteği sağlamaktadır.
Büromuz ayrıca müvekkil şirketlere sigorta sözleşmelerine ilişkin, sigorta şirketleri ile olan ilişkilerinde sigorta kapsamına alınabilmesi için risk tespiti, poliçe oluşturulması gibi tüm evreleri kapsar şekilde danışmanlık ve temsil hizmetlerini vermemiz mümkündür.

is-hukuku

Sigorta Hukukuna İlişkin Başlıca Hizmetlerimiz

  • Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları
  • Hayat ve Maluliyet Sigortası davaları
  • Trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri
  • Yangın sigortası davaları
  • Kasko, Havacılık ve Deniz Sigortası uyuşmazlıkları
  • Tıbbi malpraktis davaları
  • Ferdi Kazalara ilişkin davalar
  • Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalar

Sigorta ve Tazminat Hukuku konusunda danışmanlık ve avukatlık desteği almak için BAYSAL HUKUK‘la iletişime geçebilirsiniz.

baysal hukuk
Yazar:

Baysal Hukuk Bürosu

Baysal Hukuk Bürosu Av. Burçak Baysal Atalay tarafından İstanbul Mecidiyeköy’de kurulduğu günden bu yana hukukun üstünlüğü ilkesi sınırları içerisinde müvekkillerine hukuki destek vermekte ve müvekkilleri ile olan ilişkilerinde güven, saygı, eşitlik ve nezaket ilkelerini ön planda tutmaktır.