MİRAS HUKUKU

Baysal Hukuk Bürosu miras hukuku ile ilgili her türlü konuda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Büromuz vasiyetname ve miras sözleşmelerinin hazırlanmasından terekenin tasfiyesi aşamasına kadar karşılaşılabilecek her türlü sorunun çözümünde müvekkillerinin talepleri doğrultusunda kendilerine yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda mirasın reddi, mirastan mal kaçırmaya dayanan tapu iptal ve tescil davaları, muris muvazaası gibi konularda çalışmalarını sürdürmekte olan ofisimiz miras hukukuna ilişkin tüm davaların takibini sağlamakta ve müvekkillerine pratik çözümler sunmaktadır.

gayrimenkul-hukuku

Miras Hukukuna İlişkin Başlıca Hizmetlerimiz

 • Veraset ilamı alınması
 • Vasiyetname düzenlenmesi
 • Vasiyetnamenin iptali
 • Tenkis davası açılması ve takibi
 • İzale-i şüyuu davası açılması ve takibi
 • Müdahalenin men’i ve ecrimisil davası açılması ve takibi
 • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması
 • Tasarrufların iptali davası açılması ve takibi
 • Mirasçılık belgesinin iptali davası
 • Mirasın reddi davası açılması
 • Muris muvazaası davaları açılması ve takibi
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
 • Vasiyetname hazırlanmasında hukuki danışmanlık verme

Vasiyetname kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğu için; kanuni veya akdi temsille vasiyetname yapmak mümkün olmayıp, murisin bu hakkını bizzat kullanması gerekir. Bu aşamada da hukuk büromuz vasiyetnamelerin düzenlenmesi sürecinde müvekkillerine gerekli tüm hukuki desteği vermektedir.

Miras Hukuku konusunda danışmanlık ve avukatlık desteği almak için BAYSAL HUKUK‘la iletişime geçebilirsiniz.

baysal hukuk
Yazar:

Baysal Hukuk Bürosu

Baysal Hukuk Bürosu Av. Burçak Baysal Atalay tarafından İstanbul Mecidiyeköy’de kurulduğu günden bu yana hukukun üstünlüğü ilkesi sınırları içerisinde müvekkillerine hukuki destek vermekte ve müvekkilleri ile olan ilişkilerinde güven, saygı, eşitlik ve nezaket ilkelerini ön planda tutmaktır.