İCRA VE İFLAS HUKUKU

Baysal Hukuk Bürosu olarak her türlü icrai iş ve davaların takibi, alacak tahsili, ödeme sözleşmelerinin hazırlanması, haciz, rehin vb. alacak takibi işlemleri, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara katılınması, iflasın ertelenmesi planının hazırlanması, dava açılması ve takibi vb. konularda tüm bilgi ve deneyimimizle şirket ve şahıslara danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Ticari hayatta, ticari işlemlerden kaynaklanan alacakların tahsili ve bunun yanı sıra şirketlerin ekonomik zorluğa düşerek konkordato veya iflas gibi hukuksal müesseselere başvurmaları sık rastlanan hukuki konulardan biridir. Baysal Hukuk Bürosu bu konuda hukuki takiplerin gerçekleştirilmesi, mezkûr takipler neticesinde tahsilatların yapılması ve ekonomik sıkıntı içinde olan şirketlere hukuki destek verilmesi alanlarında aktif olarak faaliyet göstermektedir.

icra-hukuku

İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Başlıca Hizmetlerimiz

  • İcra takip dosyalarının hazırlanması,
  • Borçlu kişi/şirketler hakkında takibata geçilmesi,
  • Haciz ve satış işlemlerinin yapılması
  • İflas hukuku işlemleri
  • İflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi
  • Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi
  • Yedieminliği suistimal davalarının açılması
  • Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması
  • İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi

Büromuz riskli ve şüpheli alacakların takibi konusunda bünyesinde bulundurduğu takip ve araştırmacı eleman gözetiminde borçlulara ait adres ve mal varlığı araştırmasının yapılarak dosyanın tahsilat kabiliyetinin artırılmasını sağlamaktadır.

Ayrıca büromuz iflas hukukunda yeniden yapılandırma ile konkordato işlemlerini bir arada içeren görece yeni bir sistem olan “iflas erteleme” konusunda da danışmanlık yapmaktadır. Şirketlere; borçlarının, finansman ve işletme modellerinin yeniden yapılandırılması konularında hizmet sunduğu gibi, yersiz olarak uygulamaya çalışılan iflas erteleme işlemlerine karşı da alacaklılar yönünden hukuki yolların kullanımı konularında müvekkillik hizmeti verilmektedir.

İcra ve İflas Hukuku konusunda danışmanlık ve avukatlık desteği almak için BAYSAL HUKUK‘la iletişime geçebilirsiniz.

baysal hukuk
Yazar:

Baysal Hukuk Bürosu

Baysal Hukuk Bürosu Av. Burçak Baysal Atalay tarafından İstanbul Mecidiyeköy’de kurulduğu günden bu yana hukukun üstünlüğü ilkesi sınırları içerisinde müvekkillerine hukuki destek vermekte ve müvekkilleri ile olan ilişkilerinde güven, saygı, eşitlik ve nezaket ilkelerini ön planda tutmaktır.