GAYRIMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul sektörü ülkemizde son yıllarda en hızlı gelişme gösteren sektörlerden biridir ve Büromuz gayrimenkul-taşınmaz- hukuku alanında her türlü konuda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Baysal Hukuk Bürosu olarak ortaklıklar ile yürütülen büyük inşaat projelerinin hukuki zemininin oluşturulması, sürecin planlanması, kat karşılığı veya hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmelerin hazırlanması, idari başvuruların ve izinlerin alınması gibi birçok hususta müvekkillerimize yardımcı olmaktayız. Bu kapsamda inşaat projelerinin yapım aşamasında ve/veya sonrasında ortaya çıkan ve yargı mercileri nezdinde görülmekte olan uyuşmazlıkların takibiyle ve en etkin şekilde çözüme kavuşturulması adına alternatif çözüm yolları üreterek sonuç odaklı çalışmaktayız.

gayrimenkul-hukuku

Gayrimenkul, Kira ve İnşaat Hukukuna İlişkin Başlıca Hizmetlerimiz

 • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması
 • Arsa payı karşılığı veya hasılat payı karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmesi
 • Tapu iptal ve tescil davaları açılması ve takibi
 • İpotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi
 • İntifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi
 • Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu,
 • Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan ihtilafların çözümü,
 • Kamulaştırma bedelinin tespiti davaları,
 • Kamulaştırmasız el atma davaları,
 • Müdahalenin men’i ve ecrimisil davaları,
 • Tapu kaydının düzeltilmesi davaları
 • Yapı kooperatifi yönetim ve işlemleri
 • Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler
 • Ön satış sözleşmeleri düzenlenmesi,
 • Kiralama sözleşmeleri hazırlanması,

Gayrimenkul Hukuku konusunda danışmanlık ve avukatlık desteği almak için BAYSAL HUKUK‘la iletişime geçebilirsiniz.

baysal hukuk
Yazar:

Baysal Hukuk Bürosu

Baysal Hukuk Bürosu Av. Burçak Baysal Atalay tarafından İstanbul Mecidiyeköy’de kurulduğu günden bu yana hukukun üstünlüğü ilkesi sınırları içerisinde müvekkillerine hukuki destek vermekte ve müvekkilleri ile olan ilişkilerinde güven, saygı, eşitlik ve nezaket ilkelerini ön planda tutmaktır.