HAKKIMIZDA

BAYSAL HUKUK

Baysal Hukuk Bürosu Av. Burçak Baysal Atalay tarafından İstanbul Mecidiyeköy’de kurulduğu günden bu yana hukukun üstünlüğü ilkesi sınırları içerisinde müvekkillerine hukuki destek vermekte ve müvekkilleri ile olan ilişkilerinde güven, saygı, eşitlik ve nezaket ilkelerini ön planda tutmaktır.

 Baysal Hukuk her koşulda doğruyu ve adaleti savunan, etik değerlere saygılı, yeniliklere açık ve sürekli kendini geliştiren dinamik anlayışıyla ulusal ve uluslararası düzeyde hukuki vekillik ve danışmanlık, dava ve icra takibi hizmetleri vermektedir. Bu süreçte gerek danışmanlık, gerek avukatlık hizmeti sunarken tüm kaynakları ayrıntılı şekilde araştırarak, ihtilafların çözümü için doğru stratejileri ortaya koymaktadır.

Baysal Hukuk ulusal ve uluslararası mevzuatı, güncel içtihatları, değişen yasal düzenlemeleri ve finansal gelişmeleri yakından takip ederek ihtiyaçlara doğru zamanda cevap vererek hızlı ve dinamik çözümler sunmakta, yalnızca var olan sorunlara çözüm üretmekle kalmayıp sorunlar daha ortaya çıkmadan önleyici hukuk kapsamında faaliyette bulunmaktadır.

Kurucu Burçak Baysal Atalay avukatlık ve danışmanlık hizmetinin, hukuk alanında gelişim ve değişime öncülük etmesini sağlama misyonuyla profesyonel ilkeleri ve evrensel değerleri gözeterek elinden gelenin en iyisiyle ve sonuç odaklı çalışmayı; gerektiğinde konusunda uzmanlaşmış akademisyenler, meslek örgütleri ve güçlü çözüm ortaklarıyla işbirliği yaparak, müvekkil için en uygun çözüme doğru ve hızlı bir şekilde ulaşmayı kuruluşun temel ilkesi haline getirmiştir.

Scroll to Top